Προετοιμασία για νέο ακαδημαικό έτος

Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα μας, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ξεκίνησε εξ αποστάσεως στη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας. Η ακαδημία προετοιμάστηκε ειδικά για αυτό.
Επιλέχθηκε κατάλληλο για εξ αποστάσεως μάθηση Εκπαιδευτική πλατφόρμα, με την υποστήριξη των Microsoft Georgia και IT Academy Step, αποτελεσματική χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Για το σκοπό αυτό, εκπαιδεύτηκε το κύριο προσωπικό των εκπαιδευτικών. Ελπίζουμε ότι με τις σωστές προσπάθειές μας η ποιότητα της διδασκαλίας θα είναι πρωτοφανώς υψηλή. 
 
02.10.2020