Το νέο ακαδημαϊκό έτος

Το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας. Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως,  Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 10 π.μ.Θα γίνει Προσευχή για το νέο Έτος  Στο Καθεδρικο. Ναο Σιων
30.09.2020