Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

 
Στις 6 Αυγούστου 2020, στο Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας, πραγματοποιήθηκε τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας και εξουσιοδοτημένων ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γεωργίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε  επίσης η Θεολογική Ακαδημία και  Σεμινάριο της Τιφλίδας, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρύτανη , πρεσβύτερο   Besarion Tsintsadze.

Χαιρετισμοί έγιναν από τον Υπουργό Άμυνας της Γεωργίας, κ. Irakli Gharibashvili και τον Υπουργό Παιδείας, Επιστημών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Γεωργίας, κ. Mikheil Chkhenkeli.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν μνημόνιο, τα μέρη συμφωνούν να διευκολύνουν την εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού και των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και άλλους επαγγελματίες του Πανεπιστημίου υψηλής ειδίκευσης, ως ειδικοί με την ικανότητα να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις.  ενεργούν βάσει της αρχής της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού και υπογράφοντας το εν λόγω έγγραφο, επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους για αμοιβαία συνεργασία.
 
06.08.2020