Συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου

Στις 26 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε  συνεδρίαση επιστημονικό συμβούλιο στη Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας, υπό την προεδρία του Πρωτοπρεβύ/τερου Γεωργίου,(Zviadadze) Πρύτανη της Ακαδημίας, Διδάκτορα Θεολογίας και Φιλολογίας,   Ο πρύτανης ευχαρίστησε τα μέλη του συμβουλίου και μίλησε  για τον υψηλό επαγγελματισμό και την πνευματικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζονται όλοι οι υπάλληλοι  της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας.

 Ο Πρωτοπρεσβύτεος Γεώργιος σημείωσε ότι η Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας πρέπει να αποτελεί παράδειγμα πειθαρχίας, συνειδητοποίησης, φιλοδοξίας για γνώση, ταπεινότητας, επιμέλειας και άλλων χριστιανικών αρετών. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρύτανης μίλησε επίσης για την εξ αποστάσεως μάθηση, η οποία πραγματοποιείται με επιτυχία στην Θεολογική Ακαδημία και  Σεμινάριο της Τιφλίδας. Παρά τη μετάβαση σε αυτόν τον τύπο διδασκαλίας, πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις καθ 'όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, χωρίς  διακποπή. Το Συμβούλιο συζήτησε το τρέχον επιστημονικό έργο στα τμήματα. Ο Πρύτανής σημείωσε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί σοβαρή επιστημονική εργασία στην Ακαδημία και ότι θα πρέπει να εκδοθούν πολλά εγχειρίδια, τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών  του σχετικού προφιλ.

Εκαναν  ομιλίιες οι Επικεφαλείς των Τμημάτων:
 Αρχιδιάκονος  Δημήτριος (Davitashvili), Διδάκτωρ θεολογίας Επικεφαλής του Τμήματος Λειτουργίας και Πομανδικής Θεολογίας, κ. Edisher Chelidze,  Διδακτωρ Θεολογίας και Φιλολογίας, Καθηγητής, Επικεφαλής του Τμήματος Πατερολογίας και Δογματικής, Πρεσβύτερος Μάξιμος  (Chanturiα), Διδακτωρ Θεολογίας Επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας της Εκκλησίας και Ασκητικής),  κ. Sergo Vardosanidze, Διδακτωρ Θεολογίας και Ιστορίας, Καθηγητής,  Επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας της Γεωργίας, κα Lela Khachidze, Διδάκτωρ Φιολογίας, Επικεφαλής του Τμήματος Γεωργίανής  Γλώσσας και λογοτεχνίας, κ. Yuri Mosidze, Διδάκτωρ Φιολογίας, Επικεφαλής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών  και άλλοι.

 Τα μέλη του συμβουλίου ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα του τρέχοντος επιστημονικού έργου στα τμήματα, τον κατάλογο των δημοσιευμένων βιβλιογραφιών και τα μελλοντικά σχέδια.

 Ιδιαίτερα αξιοσημείωτα είναι τα τμήματα Πατερικής και Δογματικής, Ιστορίας της Εκκλησίας και Ασκητικής,  Ιστορίας της Εκκλησίας της Γεωργίας με  τη δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία.

 Στο σύνοδο του Επιστημονικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων για τις σχολές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το οποίο θα δημοσιευτεί στον επίσημο ιστότοπο της ΘΑΚΣΤ και στο Facebook στο εγγύς μέλλον.
26.06.2020