Σύνοδος του Επιστημονικού Συμβουλίου

 
Στις 29 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του  Επιστημονικού Συμβουλίου της Θεολογικής Ακαδημίας και  Σεμιναρίου  της Τιφλίδας στην αυλή της πρώην Εδρας  του Πατριαρχείου της  Γεωργίας, υπό την προεδρία του Πρύτανη της  Θεολογίκής Ακαδημίας και Σεμιναρίου του Πρωτοπρεσβύτερου, Διδάκτορα Θεολογίας και Φιλολογίας Γεωργίου (Zviadadze).
Ο Πρύτανης  παρουσίασε την πρόταση στα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου - να εγκρίνει τον κανόνα απονομής του Επίτημου Διδακτορικού Τίτλου και να απονέμει  αυτόν τον τίτλο στον  Μακαριώτατο Καθολικό-Πατριάρχη  Πάσης  Γεωργίας,  Ηλία Β.
Το Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα στην πρωτοβουλία του Πρύτανη. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, η συνεδρίαση συζήτησε λεπτομερώς τις παρατηρήσεις των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, ορισμένες από τις οποίες ελήφθησαν υπόψη και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Καταστατικό για την επίσημη ευθύνη του προσωπικού που εκτελεί επιστημονικές -εκπαιδευτικές δραστηριότητες  στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Ηθικής.
 Κανονισμός για την ευθύνη εργασίας  Κανόνες για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ακεραιότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ·
Συζηθηκαν τα εξής θέματα: 
Παροχή βοηθητικών δομικών μονάδων; Επίσημοι κανόνες διαχείρισης ιστότοπου την ΘΑΚΚΣ. Οργανωτική δομή της ΘΑΚΚΣ; 
Ο Κανονισμός  του Διδακτορικού Διατριβικού Συμβουλίου  παρουσιάστηκε  για υποβολή στον Πατριάρχη προς έγκριση;
Προσδιορίστηκε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα συνεχιζόταν για άλλες δύο εβδομάδες;
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συζήτησε τις αλλαγές που συνοδεύουν την τρέχουσα κατάσταση και αποφάσισε ότι οι αποφοιτοι φοιτητές θα λάβουν τις εξετάσεις στη Θεολογική Ακαδημία  σύμφωνα με τους κανονισμούς, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν εξετάσεις εξ  αποστάσεως.
Με την πρόταση του Πρύτανη του Σχολείου και τη συγκατάθεση των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ότι οι κύροι  Irakli Orjonia  και Tsotne Chxeidze  θα γίνουν μέλη του Συμβουλίου.
 
30.05.2020