Προσωρινή αλλαγή στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Θεολογικης Ακαδημίας κα Σεμιναρίου της Τιφλίδας

 
Για την προσοχή των φοιτητών της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας !
Το σχολείο θα συνεχίσει την εξ αποστάσεως μάθηση από τις 21 Απριλίου αντί για τις 27 Απριλίου. Αυτή η αλλαγή στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο της ΘΑΚΣΤ θα μας επιτρέψει να επαναφέρουμε τις χαμένες ώρες διαλέξεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της καινοτομίας, δεν θα χρειαστεί πλέον να παρατείνουμε το εξάμηνο για άλλη μια εβδομάδα.
Πρόσφατα γεγονότα οδήγησαν το σχολείο να στραφεί σε έναν απομακρυσμένο τρόπο εργασίας, ο οποίος έχει γίνει πρόβλημα γι 'αυτό (καθώς και για το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γεωργίας ). Ωστόσο, ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα του επίπονου έργου της διοίκησης, του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού και της σημαντικής φοιτητικής συνεργασίας, έχουμε ανταποκριθεί ανάλογα σε αυτό το πρόβλημα και διατηρήσαμε τη συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας.
 
17.04.2020