Συνάντηση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας με τους Φοιτητές

 
Στις 23 Οκτωβρίου 2019, την Πέμπτη, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας οργάνωσε μια συνάντηση με τους φοιτητές των ακόλουθων σχολών: Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής, Εικονογραφίας και Αποκατάστασης της Εικόνας και της Μνημειακής Εικονογραφίας.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου, Διδάκτωρ της Θεολογίας, ο κ. Tsotne Chkheidze, εξοικείωσε τους φοιτητές  με σχέδια και προοπτικές στο μελλοντικό τους έργο. Τόνισε ότι κατά την πρόσφατη περίοδο έχουν εκδηλωθεί πολλές φορές οι δυνατότητες στον τομέα των επιστημονικών και θεολογικών δραστηριοτήτων στη ΘΑΚΣΤ. . Ο κ. Tscotne Chkheidze ανέφερε επίσης ότι οι φοιτητές και συγκεκριμένα οι φοιτητές των προαναφερθέντων σχολών έχουν ιδιαίτερη δημιουργικότητα και δυνατότητα που δεν πρέπει να περιορίζεται στις αξιολογήσεις μόνο του ακαδημαϊκού προσωπικού Της ΘΑΚΣΤ ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Με την υποστήριξη των 

διοικητικών οργάνων της ΘΑΚΣΤ, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων θα επικεντρωθεί στη διάδοση του έργου και της δυνατότητάς του. Μετά τη συνάντηση, πολλοί από τους φοιτητές  εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεργαστούν στενότερα με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στην προαναφερθείσα διάσταση.
 
24.10.2019