Ι. Javakhishvilι Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας και η Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας

Στις 5 Αυγούστου 2019 υπογράφηκε μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας  και της θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας. Στόχος του είναι να προωθήσει με κοινές προσπάθειες: δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας, συμμετοχή των φοιτητών σε δημόσιες συζητήσεις, πρακτική άσκηση, επαγγελματική ανάπτυξη, συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, ανάπτυξη των επιτευγμάτων των γεωργιανών σχολών επιστήμης, εξοπλισμό των νεότερων γενεών με εκπαίδευση των σύγχρονων προτύπων, προώθηση διμερών επιστημονικών εργασιών, ανταλλαγή ειδικευμένου προσωπικού. Τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα θα διευκολύνουν τη δημοσίευση εγχειριδίων, επιστημονικών έργων, συλλογών και μονογραφιών.
20.09.2019