Συνάντηση με τους Φοιτητές (31.10.2019)

 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Αθήνα   του Πρύτανη της  Θεολογικής Ακαδημίας και  Σεμιναρίου της Τιφλίδας Πρωτοπρεσβύτερος Giorgi Zviadadze,  συνάντησεμε συνάντηση με τους Γεωργιανούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών . Οι συμμετέχοντες μίλησαν για τις σπουδές και τα επιτεύγματά τους. Ο Πρύτανης της Ακαδημίας και του Σεμιναρίου σημείωσε ότι η υποστήριξη και η διατήρηση επαφών με φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό είναι υψίστης σημασίας.
 
Ο πρωτόπρεσβύτερος  Giorgi Zviadadze, ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ (Chedia) και ο πρεσβύτερος  Shalva Kekelia μίλησαν για τη σημασία της αυστηρής προσχώρησης στην εκκλησία και της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, του σεβασμού της εκκλησιαστικής ιεραρχίας που πρέπει να έχει κάθε φοιτητής.  πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες του κανονικού δικαίου και της χριστιανικής ηθικής. οι φοιτητές  πρέπει να ζήσουν μια ζωή ενός χριστιανού στην αγκαλιά της Εκκλησίας. θα πρέπει να αποκτήσουν βαθιά γνώση στις θεολογικές επιστήμες και με όλα αυτά να συμβάλλουν στην αναβίωση και ενίσχυση της γεωργιανής χριστιανικής σκέψης και της χριστιανικής ζωής.
 Για να εξασφαλιστεί η περαιτέρω στήριξη των φοιτητών που ζουν στην Αθήνα, ο εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Γεωργίας στην Ελλάδα, η ανώτερη σύμβουλος κ. Dea Mumladze και οι κληρικοί που εργάζονται στην Αθήνα - ο Αρχιμανδρίτης Αμπμπίμπος (Τiριάδης ) και ο απόφοιτος του Θεολογικού Προγράμματος Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιεροδεκάν Νικόλαος (Χβίτσια).
Η αντιπροσωπεία παρείχε στους φοιτητές τις πληροφορίες για τη συνάντηση με τον κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα σχέδια για τη μελλοντική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Θεολογίας, κατάρτιση προσωπικού για την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων και διεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων αφιερωμένων σε επιστημονικές δραστηριότητες. Οι μαθητές ενημερώνονται επίσης για τις τρέχουσες αλλαγές και καινοτομίες στη Θεολογική Ακαδημία και σεμινάριο της Τιφλίδας.
 
07.11.2019