Συνάντηση με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου του Linz

 
Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου του Linz, της πόλης της Αυστρίας, επισκέφθηκαν τη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας. Ήταν η κ. Angelina Kratschanova, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Υπηρεσιών Έργων και Επίκουρος Καθηγητής, Δρ. Θεολογίας Florian Wegscheider (Τμήμα Λειτουργικών Επιστημών).
 
Στόχος της προαναφερθείσας συνάντησης ήταν η σύναψη επαφών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Το Πανεπιστήμιο του Λιντς ενδιαφέρεται για τη μελέτη των χριστιανικών παραδόσεων διαφόρων χωρών. οι εκπρόσωποί τους εξέφρασαν τη μέγιστη ετοιμότητά τους για την εδραίωση τέτοιων σχέσεων. Η κα Angelina Kratschanova παρουσίασε το έργο που περιλαμβάνει τη διδασκαλία ξένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Linz και ο κ. Florian Wegscheider σημείωσε ότι το Τμήμα Λειτουργικής του Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για τη μελέτη της Λειτουργικής Παράδοσης της Ανατολικής Ορθοδοξίας.
Οι εκπρόσωποι του ΘΑΚΣΤ  εξέφρασαν την ετοιμότητά τους για την καθιέρωση δεσμών για τη συνεργασία στο ερευνητικό έργο μεταξύ των δύο μερών. οι Καθηγητες της ΘΑΚΣΤ έκαναν μερικές  ερωτήσεις στους επισκέπτες σχετικά με το πανεπιστήμιο και εξέφρασαν την προθυμία του να εξοικειωθεί με τις μεθόδους και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Λιντς στη διδασκαλία της Θεολογίας.
Οι εκπρόσωποι της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας, που συμμετείχαν στη συνάντηση, ήταν : Πρεσβύτερος  Bidzina Gunia, Διδάκτωρ Θεολογίας , Καθηγητής (Τμήμα Λειτουργικής ). Κοσμήτορας του Σεμιναρίου πρεσβύτερος  Teimuraz Mzhavanadze και Προϊστάμενος του Τμήματος Εκκλησιαστικού Δικαίου, πρεσβύτερος  Longinoz Suarishvili.  ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διδακτορικού, Διδάκτωρ Ιστορικών Επιστημών, καθηγητής Eldar Bubulashvili, Προϊστάμενος του Τμήματος Αποκατάστασης της Μνημειακής Εικονογραφίας, Καθηγητής Merab Buchukuri. Βοηθός του Πρύτανη για τη Διαχείριση της Ποιότητας και τη Θεσμική Ανάπτυξη, κα Tamar Sanikidze. Βοηθός του Πρύτανη στις επαφές με τα Ορθόδοξα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ξένων χωρών, κα Lali Khuchua και Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων κ. Tsotne Chkheidze,
 
02.12.2019