Συνάντηση με τους Φοιτητές της Σχολής Χριστιανικής Ψυχολογίας

 
Η διοίκηση της Σχολής Χριστιανικής Ψυχολογίας συναντά τακτικά με τους φοιτητές της Σχολής.  Σκοπός αυτών των συστηματικών συγκεντρώσεων είναι να κατανοήσουν την άποψή τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης διαδικασίας διδασκαλίας. Τέτοιες συναντήσεις έχουν πρωταρχική σημασία για την προαναφερθείσα σχολή διότι συμβάλλουν στη βελτίωση των μεθόδων εργασίας με τους φοιτητές.  6 Δεκεμβρίου 2019, η Ψυχολογική Σχολή πραγματοποίησε την επόμενη προγραμματισμένη συνάντησή της με τους ανώτερους φοιτητές. Συνοψίστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, μίλησαν για την ακαδημαϊκή διαδικασία της διδασκαλίας, συζήτησαν θετικές πτυχές, μειονεκτήματα και μελλοντικές προοπτικές.
06.12.2019