Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πάνω από δύο εβδομάδες έχουν περάσει από την αρχή της διδασκαλίας στη Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας με σύγχρονη και ασύγχρονη ηλεκτρονική μέθοδο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πηγαίνει καλά. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες του προγράμματος Zoom και του κοινωνικού δικτύου Facebook επιλέχθηκαν ως μέσο επικοινωνίας. Με τη βοήθεια αυτών των καναλιών διεξάγονται διαλέξεις και μαθήματα  βίντεο και καταγράφονται οι εγγραφές τους, οι οποίες βοηθούν τους φοιτητές  να αποκτήσουν το υλικό που παρέχεται από το πρόγραμμα. Επιπλέον, οι καθηγητές χρησιμοποιούν e- mail για να παρέχουν στους φοιτητές ηχογραφήσεις διαλέξεων και διαλέξεων με τη μορφή περιλήψεων ή ηλεκτρονικών βιβλίων (χρησιμοποιώντας το WeTrasnfer και το Google Drive).
09.04.2020