Μια συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Χιλιετία/ Millennium

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλίας μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Γεωργίας και Ενίσχυσης και Ενθάρρυνσης της Ακαδημαϊκής Δυνατότητας των φοιτητών», στις 20 Δεκεμβρίου, οι διδακτορικοί φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας  συναντήθηκαν με το προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημιου  Χιλιετίας/ Millennium. Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη σε μια συζήτηση για θεολογικά θέματα.
 
Κατά την προαναφερθείσα συνάντηση, οι διδακτορικοί φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας  μίλησαν για διαφορετικά θέματα.
 
Ιερέας Giorgi Khantadze
 
Ο τίτλος του θέματος: "Προηγούμενος νόμος διαζυγίου στη γεωργιανή πραγματικότητα και η αρχή της εφαρμογής της οικονομίας του Θεού"
 
Η ομιλία αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής του διδακτορικού φοιτητή. Το έγγραφο παρουσιάζει μια έκθεση της ιστορίας του εκκλησιαστικού νόμου για το διαζύγιο, τις αιτίες του διαζυγίου και την αρχή της εφαρμογής της οικονομίας του Θεού σε παρόμοια θέματα.
 
Στα βιβλία του Εκκλησιαστικού Δικαίου, μεταξύ αυτών και στον Μεγάλο Κανόνα Νόμο, και στους νόμους που εκδίδουν αυτοκράτορες και άλλα νομικά βιβλία παρατηρούνται ορισμένοι λόγοι βάσει των οποίων επιτρέπεται το διαζύγιο. Ακόμα και στην Αγία Γραφή αποδεικνύεται ότι το διαζύγιο επιτρέπεται σε περίπτωση μοιχείας και πορνείας. Ο Σωτήρας λέει: "... ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι,..." (Ματθαίος 5.32), βάσει της οποίας η Εκκλησία διατύπωσε πολλούς νόμους σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο γάμο, εκτός από την αποδοχή ένα άτομο στην αγκαλιά της Εκκλησίας με τον τέταρτο γάμο. Η μελέτη των πηγών και της ιστορίας της αποκαλύπτει ότι ο λόγος για την ύπαρξη τόσων πολλών νόμων ήταν το αναπόφευκτο του διαζυγίου. Ένας άλλος λόγος ήταν το γεγονός ότι ο εκκλησιαστικός νόμος και ο νόμος που εκδόθηκε από αυτοκράτορα συχνά δούλευαν ως νόμοι της ίδιας αρχής λόγω του γεγονότος ότι η Εκκλησία αντιπροσώπευε την κρατική θρησκεία. Ως εκ τούτου, η εγγραφή του γάμου της εκκλησίας είχε νομική ισχύ και, λόγω αυτού, ο νόμος του διαζυγίου απαιτούσε ορισμένους κανόνες, οι οποίοι διατυπώνονταν σε μακρές περιόδους.
 
Η μελέτη των νομικών διατάξεων της Εκκλησίας, οι οποίες εκπροσωπούνται στο προαναφερθέν κεφάλαιο, διασαφηνίζει σαφώς ότι σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες κανόνες, η Εκκλησία χρησιμοποίησε την αρχή της οικονομίας και επέτρεψε στο ζευγάρι να παντρευτεί ξανά.
 
 
 
Mr. Giorgi Julaqhidze
 
The title of the topic: “Liturgics and the Mystery of Eucharist”
 
Giorgi Julaqhidze
 
Ο τίτλος του θέματος: "Η Λειτουργία  και το Μυστήριο της Ευχαριστίασ"
 
Ο ομιλητής  εξηγεί την ουσία της Λειτουργικής ως επιστήμη, το αντικείμενο, τους στόχους και τους βοηθητικούς κλάδους. Μιλά για τη φύση της Χριστιανικής λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά της. Αναφέρεται ο ειδική σημασία  Του Μυστήριου της Θείας Ευχαριστίας .ε Ευχαριστία - το μυστήριο των μυστηρίων, η Ευχαριστία και η Εκκλησία, η Ευχαριστία και η ενσάρκωση του ανθρώπου, η Η Ευχαριστία είναι η άγια προσφορά και η Ευχαριστία - μια αποκάλυψη της χριστιανικής διδασκαλίας.
 
 
 
Κ. Giorgi Metreveli
The title of the topic: “Great Lent”
 
Ο τίτλος του θέματος: "Μεγάλη Σαρακοστή"
 
Ο ομιλητής  εξηγεί το σχηματισμό και την εξέλιξη της Μεγάλης Σαρακοστής ή «των Αγίων Τετραήμερων», της πνευματικής της σημασίας στη διάσταση της θεϊκής πρόνοιας της σωτηρίας των ανθρώπων. Επιπλέον, περιγράφει  τα χαρακτηριστικά θεολογική έννοια της Μεγάλης Σαρακοστής.

 
Mr. Lasha Tqhebuchava
 
The title of the topic: “The Ascetic Monument, titled: “’On the Accountability for Passions’” and its Translation by Euthymius the Athonite”
Ο τίτλος του θέματος: "Το ασκητικό μνημείο, με τίτλο:" «Για την ομιλία για τα πάθη» και η μετάφραση του από τον Ευθύμιο του Αγιορείτη "
 
Η ομιλία αποτελεί μέρος του εγγράφου του διδακτορικού φοιτητή . Το ασκητικό μνημείο "για την ευθύνη για τα πάθη" στρέφεται εναντίον οκτώ κακών σκέψεων. Αυτά είναι: λαιμαργία, πορνεία, λιτότητα, απελπισία, θυμός, αταξία, αλαζονεία και υπερηφάνεια. Το έργο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, καθένα από τα οποία δίνει μια σύντομη εξήγηση για κάθε ελάττωμα. Ακολουθούν αναφορές από την Αγία Γραφή σε αντίστοιχες σκέψεις. Η ύπαρξη του προαναφερθέντος μνημείου δεν επαληθεύεται από ελληνικές πηγές. Όπως έχει επιβεβαιωθεί, το έργο αντιπροσωπεύει ένα ασκητικό βιβλίο που περιλαμβάνει επιλεγμένες διδασκαλίες από τους γνωστούς γραμματείς του Ευαγρίου Πόντιτσου («Αθτιρρητικό») και την «Συνθήκη για τις Οκτώ κακές σκέψεισ» (De octo spiritibus malitiae).
Στη συνάντηση συμμετείχε το μέλος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του ΘΑΚΣΤ, κ. Elene Shubladze. Οι ομιλίες των διδακτορικών φοιτητών λήφθηκαν με μεγάλη προσοχή. οι εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής Χιλιετίας και οι φοιτητές της εξέφρασαν την επιθυμία να διοργανωθεί ξανά η επίσκεψη των διδακτορικών φοιτητών της Θεολογικής Ακαδημίας και του σεμιναρίου της Τιφλίδας στο πανεπιστήμιο τους.
 
20.12.2019