Δημόσια Διάλεξη που δόθηκε από την Διευθύντρια του ο Κέντρο Έρευνας και Διαβουλεύσεων για τον Εθισμό, την Ψυχολόγο κ. Marina Kacharavα

 
Στις 20 Δεκεμβρίου, η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας επισκέφθηκε ο Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Διαβουλεύσεων για τους Εθισμένους, η Ψυχολόγος κα.
Μαρίνα Κατσάραβα. Η κ. Marina Kacharava έδωσε διάλεξη με θέμα: «Το πρόβλημα των εξαρτήσεων μεταξύ των παιδιών και των εφήβων και οι τρόποι αντιμετώπισης τουσ».
Αν και η διάλεξη είχε ανατεθεί για το θέμα που αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, λόγω της επικαιρότητας του θέματος, ο επισκέπτης άγγιξε επίσης τις ερωτήσεις που σχετίζονται με διάφορους εθισμούς
μεταξύ των ενηλίκων.
Η διάλεξη περιελάμβανε στάδια ανάπτυξης παιδιού από την προγεννητική περίοδο μέχρι την ενηλικίωσή τους και παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν διαφορετικές ψυχολογικές διαταραχές. Ο ομιλητής ευρέως
συζήτησαν τα προβλήματα, τα οποία ακολουθούν ο εθισμός στα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια, τα παιχνίδια στον υπολογιστή και τα gadgets. Επιπλέον, επισημάνθηκε το γεγονός πόσο ανεπιθύμητο είναι όταν ο δεσμός μεταξύ των παιδιών
και οι γονείς τους σπάσουν, τα επακόλουθα της οποίας είναι ο εθισμός. Τα παιδιά παρακολουθούν τις οθόνες των δισκίων. Όλα αυτά έχουν καταστρεπτική επίδραση στην ψυχραιμία και την ικανότητά τους.
Το τελευταίο μέρος της διάλεξης συνεχίστηκε υπό τη μορφή διαλόγου στο οποίο κλήθηκαν να τεθούν πολλές ερωτήσεις.
Η ψυχολόγος Marina Kacharava εξοικειώσει το κοινό με συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης των προαναφερθέντων προβλημάτων. Όλες οι ερωτήσεις εξετάστηκαν στη διάσταση του
Ορθόδοξη πίστη σε συσχετισμό με τις σκέψεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας.
 
20.12.2019