Η Εκπαίδευση που δόθηκε από τον ψυχολόγο Tamar Mirtskhulava

Στις 15 Δεκεμβρίου, Κυριακή στις 14:00, ο αποφοίτης της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας, ο ψυχολόγος Tamar Mirtskhulava πραγματοποίησε μια εκπαίδευση για τους μαθητές του 3ου και
του 4ου έτους φοιτητές  της Ψυχολογικής Σχολής της Ακαδημίας . Η κ. Tamar Mirtskhulava είναι η καθηγήτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Το θέμα της εκπαίδευσης ήταν: "Αιτίες της αποκλίσεως Συμπεριφορά και την Ψυχολογία του Αμαρτωλού ".

Τα ακόλουθα θέματα συζητήθηκαν στην εκπαίδευση:

1. Γενικές ψυχολογικές διεργασίες.
2. Συγκρούσεις στη διαδικασία του σχηματισμού και ανάπτυξης ενός παιδιού.
3. Απόκλιση και τα αίτιά της.
4. Μια γλώσσα του σώματος.
5. Η ανατομία ενός παραβάτη.
6. Μια τεχνική απόκτησης πληροφοριών στο
τη διαδικασία δίωξης ·
7. Επικοινωνία.
8. Τα θεμέλια της εγκληματολογίας.
9. Το σύστημα των φυλακών και ο ρόλος τους.
10. Επανένταξη.

Οι φοιτητές απέκτησαν τόσο θεωρητικές πληροφορίες, όσο και πρακτική εμπειρία με τη μορφή
εκπληρωμένες ασκήσεις.
Με βάση την προαναφερθείσα εκπαίδευση, στις 23 Δεκεμβρίου, ο Πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας και Διδασκαλίας της Τιφλίδας, Διδάκτορας Θεολογίας και Φιλολογίας, ο Πρωτότοπος Giorgi Zviadadze απέσπασε τους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους της Σχολής Ψυχολογίας ΘΑΚΣΤ με πιστοποιητικά.
 
23.12.2019