Επίσκεψη των Εκπροσώπων της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας στο σχολείο του Αγίου Ευθύμιυ και Αγίου Γεωργίου Αγιορείτων

 
Στις 16 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, οι εκπρόσωποι της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας επισκέφθηκαν το σχολείο του Αγίου  Ευθύμιυ και  Αγίου Γεωργίου Αγιορείτων. Η ομάδα των επισκεπτών απαρτίζεται από: τον Προϊστάμενο του Τμήματος  Μνημειώδους Εικονογραφίας, Καθηγητή Merab Buchukuri, Κοσμήτορα της Σχολής Θεωρίας και Ιστορίας της Χριστιανικής Τέχνης, κα Tea Bezhuashvili, Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Σχολής Χριστιανικής Ψυχολογίας, κα. Natia Pruidze και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, Διδάκτωρ Θεολογίας, κ. Tsotne Chkheidze. Ο κ. Tsotne Chkheidze εξοικείωσε τους μαθητές της 10ης, 11ης και 12ης τάξης με την αποστολή και την ιστορία της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας. Η κυρία Tea Bezhuashvili μίλησε για τη Σχολή Θεωρίας και Ιστορίας της Χριστιανικής Τέχνης. Η κ. Natia Pruidze εισήγαγε το  προπτυχιακό Πρόγραμμα της Χριστιανικής Ψυχολογίας και ο κ. Merab Buchukuri παρουσιάσε το εκπαιδευτικο πρόγραμμα της Σχολής Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής, Εικονογραφίας, Αποκατάστασης Μνημειακής Εικονογραφίας. Η κα Tea Bezhuashvili επέστησε την προσοχή του κοινού στη μοναδικότητα της σχολής, όπου εκτός από τα επαγγελματικά μαθήματα, οι μαθητές μαθαίνουν τη Θεολογία, η οποία είναι πρωταρχικής σημασίας για τη μελέτη της Θεωρίας και της Ιστορίας της Χριστιανικής Τέχνης. Η κ. Natia Pruidze ανέφερε ότι επί του παρόντος υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε καλούς ψυχολόγους. Σύμφωνα με αυτήν, η γνώση της Θεολογίας διευρύνει την γνώση  των ψυχολόγων,η οποία αργότερα τους βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι.
 
Ο κ. Merab Buchukuri παρατήρησε ότι η Θεολογία διδάσκεται επίσης στη Σχολή Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής, Εικονογραφίας, και Μνημειώδη Εικονογραφία, η οποία αναπτύσσει στους μαθητές τη σωστή στάση απέναντι στο επάγγελμά τους και τους βοηθά να κατευθύνουν σωστά τις δραστηριότητές τους. Ο κ. Merab Buchukuri υπογράμμισε ότι με την επίβλεψη εκπαιδευτικών και καθηγητών υψηλού επιπέδου, οι σπουδαστές της Σχολής Αποκαταστάσεως Καναπέ και Μνημειακής Εικονογραφίας έχουν πραγματοποιήσει πολλές σημαντικές αποκαταστάσεις. Αποκάλυψαν τη μοναδική τοιχογραφία του 16ου αιώνα της Αγίας Νίνας στον Ναό της Μεταμορφώσεως στην πόλη Τσαλέντζικα, αποκαταστάθηκαν οι τοιχογραφίες στον ναό του καθεδρικού ναού της Σιώνης και του ναού του Κασβετί στην Τιφλίδα, κ.λπ.)
 
16.12.2019