Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή της Χορωδίας της Θεολογικής Ακαδημίας της Τιφλίδας

Στις 12 Δεκεμβρίου Ση Θεία  Λειτουργία στο Ναό της Τιφλίδας Σιόνι,  συμμετείχε η Χορωδία της Θεολογικής Ακαδημίας της Τιφλίδας και ο αγωγός Lekso Gremelashvili.
18.12.2019