Ανακοίνωση για τους φοιτητές της ·Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου

Η Θεολογική Ακαδημία κα Σεμινάριο της Τιφλίδας μεταβαίνει σε έναν απομακρυσμένο τρόπο εργασίας και σχεδιάζει να αλλάξει τη μορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αυτά τα νέα θα επιτρέψουν στους φοιτητές  να συνεχίσουν  μάθηση online.
Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται από τους κοσμητόρες των αντίστοιχων σχολών.
01.04.2020