Στις 30 Ιουλίου 1962, με την ευλογία της Αυτού Αγιότητας και ο Μακαριώτατος, ιδρύθηκε στην πόλη Mtskheta ο Καθολικός-Πατριάρχης All Georgia Eprem II. Με βάση αυτά τα μαθήματα, ιδρύθηκε ένα θεολογικό σεμινάριο το 1965. Στις 6 Οκτωβρίου 1988, με την ευλογία της Αυτού Αγιότητας και Μακαριότατου, ο Καθολικός Πατριάρχης Όλης της Γεωργίας, ο Αρχιεπίσκοπος της Mtsheta και η Τιφλίδα και ο Μητροπολίτης Tskhum-Apkhazeti, Ιδρύθηκε η Ακαδημία και το Σεμινάριο και το προαναφερθέν Θεολογικό Σεμινάριο Μτσκέτα αποτέλεσε τη βάση για την τελευταία.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1990 ιδρύθηκε υπό την αιγίδα της Ακαδημίας και του Σεμιναρίου Θεολογικό Ινστιτούτο, αποτελούμενο από δύο σχολές - τη Χριστιανική Ανθρωπολογία και τη Χριστιανική Τέχνη. Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου, της Ακαδημίας και του Θεολογικού Ινστιτούτου απέκτησαν το καθεστώς καθηγητών θεολογικών θεμάτων.

Στις 3 Οκτωβρίου 2005 προστέθηκε μία ακόμη σχολή στον προαναφερόμενο κατάλογο. ήταν η Σχολή Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής, Εικονογραφίας και Αποκατάστασης του Καναλιού και της Μνημειακής Εικονογραφίας. Την ίδια χρονιά, η Σχολή Χριστιανικής Ανθρωπολογίας μεταβλήθηκε στην Σχολή Ψυχολογίας και Μελέτης των Θρησκευμάτων, οι απόφοιτοι των οποίων απέκτησαν τα προσόντα ψυχολόγων και ειδικών στη μελέτη των θρησκειών. Εκτός από αυτό, η Σχολή Χριστιανικής Τέχνης μετατράπηκε στη Σχολή Χριστιανικής Τέχνης και Μελέτης των Θρησκευμάτων. Οι Απόφοιτοί του απέκτησαν τα προσόντα των Κριτικών Τέχνης και των ειδικών της Μελέτης των Θρησκευμάτων.

Στις 25 Δεκεμβρίου 2014, η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας έλαβε άδεια που τροποποίησε αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα στην παρούσα του δομή. Σήμερα λειτουργούν πέντε σχολές: η Θεολογική Ακαδημία της Τιφλίδας, Θεολογικό Σεμινάριο της Τιφλίδας. Χριστιανική Ψυχολογία. Ιστορία και Θεωρία της Χριστιανικής Τέχνης. Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, εικονογραφία, αποκατάσταση του σκάφους και μνημειακή εικονογραφία.
 

Σχολή εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, εικονογράφηση, αποκατάσταση καβαλέτου και μνημειακή ζωγραφική.

 
Πρόγραμμα Εικονογραφίας - "Πτυχίο Θεολογικής Επιστήμης στην Εικονογραφία".
 
Το πρόγραμμα αποκατάστασης για καβαλέτα και μνημειώδη εικονογραφημένη ζωγραφική -: "Πτυχίο θεολογικής επιστήμης για την αποκατάσταση μνημειώδους εικονογραφίασ".
 
Το πρόγραμμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής: "Πτυχίο Θεολογικής Επιστήμης στην Αρχιτεκτονική”
 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει 247 μονάδες. Το πρόγραμμα διοικείται από 2 ακαδημαϊκούς και 18 προσκεκλημένους προσκεκλημένους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 21 φοιτητές.
 
Κοσμήτορας της σχολής και επικεφαλής της κατεύθυνσης της εικονογραφίας
Κοσμήτορας της Σχολής 
Ioseb Vanidze
Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia
Τηλ: (+995 32) 2 181 681
Email: ioseb.vanidze@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
Βοηθός Κοσμήτορα
Tamar Potskhverashvili
Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia
Τηλ: (+995 32) 2 181 681
Email: tamar.potskhverashvili@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
 
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 260 μονάδες και το έργο διεξάγεται από 26 προσκεκλημένους ειδικούς υψηλής ειδίκευσης. Σήμερα, 21 μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 
Επικεφαλής ττου προγράμματος
Πρεσβύτερος Besarion Menabde
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia 
Tel.: (+995 32) 2 18 16 81
Email: b.menabde@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge 
 
Βοηθός
Nikoloz Dadiani
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia 
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email: n.dadiani@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Αποκατάστασης Μνημειώδους Εικονογραφίας
 
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 252 μονάδες και η εργασία διεξάγεται από 2 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και 17 προσκεκλημένους ειδικούς με υψηλά προσόντα. Σήμερα εργάζονται με 15 φοιτητές.
Επικεφαλής ττου προγράμματος  της Αποκατάστασης της Μνημειακής Εικονογραφίας
Καθηγητής
 
Merab Buchukuri
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email: m.buchukuri@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge
 
Βοηθός
Zaza Sumbadze 
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email:  z.sumbadze@academia.edu.ge
Web site: www.tsas.ge

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
 
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 260 μονάδες και το έργο διεξάγεται από 26 προσκεκλημένους ειδικούς υψηλής ειδίκευσης. Σήμερα, 21 μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 
Επικεφαλής ττου προγράμματος
Πρεσβύτερος Besarion Menabde
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia 
Tel.: (+995 32) 2 18 16 81
Email: b.menabde@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge 
 
Βοηθός
Nikoloz Dadiani
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia 
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email: n.dadiani@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge