Τμήμα Ξένων Γλωσσών

 
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών διδάσκει αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά και νεοελληνικά. Δουλεύει στην εκμάθηση μιας επικοινωνιακής γλώσσας.
Επικεφαλής του Τμήματος    Διδάκτωρ Φιλολογίας  Yuri Mosidze.