Το Τμήμα Κανονικού Δικαίου.

 
Το Τμήμα Κανονικού Δικαίου  παρέχει μια αποτελεσματική μελέτη των βασικών αρχών του Κανονικού Δικαίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναλύει αποδεκτούς κανόνες που υιοθετήθηκαν από τις Οικουμενικές και Τοπικές Εκκλησίες, οι οποίες έχουν καθοριστικό ρόλο στην κανονική πρακτική της Εκκλησίας
 
Επικεφαλής του τμήματος 
Πρεσβύτερος  Longinoz Suarishvili

Προϊστάμενος του Τμήματος Κανονικού Δικαίου
Master of Theology, πρεσβύτερος Longinoz Suarishvili
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Email: longinoz.suarishvili@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
Βοηθός
Master of Theology, πρεσβύτερος Iakob Chichilidze
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Email: iakob.chichilidze@academia.edu.ge
Τηλ: (+995) 599 671 331
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge