Τμήμα Ιστορίας της Εκκλησίας και Ασκητικής

 
Το Τμήμα Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Ασκητισμού περιλαμβάνει δύο τομείς: την ιστορία της Παγκόσμιας Εκκλησίας και τον ασκητισμό. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μελετώνται αυτά τα σημαντικά ιστορικά φαινόμενα που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας. Με τη βοήθεια μαθημάτων κατάρτισης οι φοιτητές γνωρίζουν τα διάφορα στάδια της θεολογικής σκέψης, την ιστορία του ασκητισμού της εποχής πριν από τον Χριστό και μετά τα Χριστούγεννα, τον κοσμικό και μοναστικό ασκητισμό. Μελετώντας αυτά τα θέματα, οι μελλοντικοί θεολόγοι λαμβάνουν τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για μια σωστή πνευματική ζωή και συμβάλλουν στην ευρεία ανάπτυξη της σκέψης τους.
 
Επικεφαλής του τμήματος - Διδάκτωρ Θελογίας 
Πρεσβύτερος  Maxime Chanturia. 
 
Θεματικές περιοχές στο Τμήμα Τμήμα Ιστορίας της Εκκλησίας  και Ασκητικής
 
Ασκητική, Ιστορία της Εκκλησίας,Ιστορία των τοπικών εκκλησιών