Το Τμήμα Πατερικής και Δογματικής Θεολογίας

 
Το Τμήμα Πατερικής και Δογματικής Θεολογίας συνδυάζει δύο βασικές τάσεις. Ο πρώτος από αυτούς μελετά τη ζωή των Πατέρων της Εκκλησίας και τα γραπτά τους. η δεύτερη ασχολείται με την βαθιά ριζωμένη εισαγωγή-ανάλυση της δογματικής θεολογίας που είναι εγκατεστημένη στο στήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Το έργο του τμήματος δίνει μια συστηματική ομαλή εμφάνιση στη Θεολογική-επιστημονική του δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός της Ακαδημίας.
Προϊστάμενος του Τμήματοσ-  Διδάκτωρ θεολογίας καὶ φιλολογίας   Edisher Tchelidzε
Θεματικές περιοχές στο Τμήμα Πατερικής και Δογματικής Θεολογίας
 
Δογματική Θεολογία,Πατερική Θεολογία,Κειμενολογία,Συγκριτική θεολογία,Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

Προϊστάμενος του Τμήματος Πατερικής και Δογματικής
Διδάκτωρ Θεολογίας και Φιλολογίας Edisher Chelidze
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995 32) 2 144 072
Email: edisher.chelidze@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
 
Βοηθός Διδάκτωρ Θεολογίας Tsotne Chkheidze
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 593 627 082
Email: ts.chkheidze@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge