Το Τμήμα Πατερικής και Δογματικής Θεολογίας

 
Το Τμήμα Πατερικής και Δογματικής Θεολογίας συνδυάζει δύο βασικές τάσεις. Ο πρώτος από αυτούς μελετά τη ζωή των Πατέρων της Εκκλησίας και τα γραπτά τους. η δεύτερη ασχολείται με την βαθιά ριζωμένη εισαγωγή-ανάλυση της δογματικής θεολογίας που είναι εγκατεστημένη στο στήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Το έργο του τμήματος δίνει μια συστηματική ομαλή εμφάνιση στη Θεολογική-επιστημονική του δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός της Ακαδημίας.
Προϊστάμενος του Τμήματοσ-  Διδάκτωρ θεολογίας καὶ φιλολογίας   Edisher Tchelidzε
Θεματικές περιοχές στο Τμήμα Πατερικής και Δογματικής Θεολογίας
 
Δογματική Θεολογία,Πατερική Θεολογία,Κειμενολογία,Συγκριτική θεολογία,Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.