Το Τμήμα Βιβλικών Σπουδών

Ο στόχος του Τμήματος Βιβλικών Σπουδών είναι να παρέχει τη διδασκαλία των θεολογικών επιστημών με βάση την Αγία Γραφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικοτήτων και των τάσεων. Εκτός από την Παλαιά και τη Νέα Διαθήκη, η Ακαδημία παρέχει διδασκαλίες των εξηγητικών της, των παλαιών γεωργιανών μεταφράσεων της Βίβλου, της Βιβλικής Αρχαιολογίας. Όλα τα προαναφερθέντα προετοιμάζουν τους ισχυρούς λόγους για να καταστεί η Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας ένα  εξαιρετικά σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο στον Ορθόδοξο κόσμο.
Επικεφαλής του τμήματος - ρεσβύτερος  Δρ. Ιστορίας και Θεολογίας  Giorgi Gugushvili.
Θεματικές περιοχές στο Τμήμα Βιβλικών Επιστημών
 
Καινή Διαθήκη,Παλαιά Διαθήκη,Εισαγωγή στην Αγία Γραφή,Βιβλική Αρχαιολογία