Τμήμα Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής

 
Ο στόχος του Τμήματος Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής είναι να δώσει στους μαθητές βαθιά θεωρητική γνώση και να τους παρουσιάσει την ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Το τμήμα εκτελεί επίσης δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας. Σκοπός είναι ο συντονισμός της έρευνας στην ορθόδοξη χριστιανική αρχιτεκτονική, η ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικά προγράμματα και έργα, η δημιουργία θεματικών τάσεων σε διεθνή και τοπικά μέσα με στόχο την ανάλυση-διάδοση της γεωργιανής εθνικής αρχιτεκτονικής. Η προτεραιότητα του τμήματος είναι επίσης η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο - η οργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων στη Γεωργία και στο εξωτερικό, η εφαρμογή επαγγελματικών συνδικάτων με σχετικές λειτουργικές δομές στον χριστιανικό κόσμο, επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ινστιτούτα, οργανώσεις δωρητών .
Επικεφαλής του τμήματος -     Πρεσβύτερος   Besarion Menabde.

Θεματικές περιοχές στο Τμήμα Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
 
Παγκόσμια ιστορία τέχνης,Αρχιτεκτονικά γραφικά,Εικονογραφία,Ιστορία της Γεωργιανής Τέχνης, Εκκλησία Ζωγραφική,Αρχιτεκτονικό Σκίτσο,Γραφικά υπολογιστή,Μοντελοποίηση και Σύνθεση Χώρου,Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (αποκατάσταση-ανακατασκευή),Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός,Θεμελιώσεις Αγροτικού Σχεδιασμού,Δομικά υλικά και τεχνολογίες,Οικοδομικές κατασκευές,Τεχνικά Δίκτυα,
Γεωδαισία και τοπογραφία,Τεχνική Φυσική,Αρχαιολογία