Τμήμα Ιστορίας της Γεωργίας

 
Το Τμήμα Ιστορίας της Γεωργίας παρέχει μαθήματα Ιστορίας της Γεωργίας, Παγκόσμια Ιστορία, Ιστορία της Εκκλησίας της Γεωργίας, Γενική Ιστορία των Εκκλησιών και Βυζαντινολογία.
Λόγω των προδιαγραφών αυτών των μαθημάτων, τα βασικά θέματα των παραδοθέντων θεμάτων είναι: οι σχέσεις μεταξύ της Εκκλησίας και του κράτους, τα θρησκευτικά και ομολογιακά προβλήματα, η διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής γης της Γεωργίας κατά τον Μεσαίωνα και η οριοθέτηση του ρόλου των Ορθοδό ης Εκκλησίας της Γεωργίας σε αυτό. Ο επικεφαλής του τμήματος είναι Διδάκτορας Ιστορίας και Θεολογίας, καθηγητής Sergo Vardosanidze.

Θέματα από το Τμήμα Ιστορίας της Γεωργίας
Ιστορία της Γεωργίας
Ιστορία της Εκκλησίας της Γεωργίας
Βυζαντινολογία
Μεσαιωνική Ευρώπη και Μεταρρύθμιση

Προϊστάμενος του Τμήματος 
Διδάκτωρ Ιστορίας και Θεολογίας Sergo Vardosanidze
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Email: sergo.vardosanidze@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
Βοηθός
Διδάκτωρ Ιστορίας Durmishkhan Lashkhi
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 558 098 282
Email: durmishkhan.lashkhi@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge