Τμήμα Γεωργιανής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ο στόχος του Τμήματος Γεωργιακής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι να καταστήσει σαφές στους σπουδαστές να κατανοήσουν τη σημασία μιας δεκαεπτά αιώνα μακράς περιόδου γεωργιανών γραπτών ως ενιαία ιστορία της Γεωργίας τόσο για τον πνευματικό της πολιτισμό όσο και για τη σημερινή Γεωργιανή Αποστολική Εκκλησία. να διδάξει τόσο τα θεωρητικά ζητήματα όσο και την εφαρμοσμένη πλευρά (την παλαιά γεωργιανή γλώσσα, τη νέα γεωργιανή γλώσσα, την ακαδημαϊκή γραφή). Το τμήμα επικεντρώνει την προσοχή του στους παλαιούς Γεωργιανούς Εκκλησιαστικούς και Κλασσικούς συγγραφείς, καθώς και στις μελέτες της νέας γεωργιανής λογοτεχνίας, για την επίδειξη των βαθιά ριζωμένων θρησκευτικών-φιλοσοφικών ιδεών
Επικεφαλής του τμήματος - Δρ των Φιλολογικών Επιστημών, καθηγητής Lela Khachidze.
 
Γεωργιανή  Εκκλησιαστική  Λογοτεχνία
Η παλιά γεωργιανή γλώσσα
Ακαδημαϊκή γραφή
Νέα γεωργιανή γλώσσα