თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ავტორიზაციისა და დოქტორანტურის შესახებ

01.07.2021