რესტავრაცია და მისი მნიშვნელობა კულტურულ მემკვიდრეობაში

17.06.2021