გამოიცა თბილისის სასულიერო აკადემიის საღვთისმეტყველო-სამეცნიერო შრომების X-XI ტომი - კრებულის მნიშვნელობის შესახებ საუბრობს, თბილისის სასულიერო აკადემიის პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის გამგე, თეოლოგიისა და ფილოლოგიის დოქტორი ედიშერ ჭელიძე


01.03.2021