თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საგამომცემლო საქმიანობის მიმოხილვა „განთიადის“ ეთერში და ახალი საღვთისმეტყველო, სამეცნიერო შრომების X-XI ტომის წარდგინება


22.02.2021