თბილისის სასულიერო აკადემიის კურსდამთავრებულის ლაშა ზაალიშვილის სამაგისტრო ნაშრომის შესახებ ტელეინტერვიუ

 
ქალბატონი ლელა ხაჩიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი სამაგისტრო ნაშრომის  სამეცნიერო ხელმძღვანელი.
ქალბატონმა ლელა ხაჩიძემ აღნიშნა, რომ ნაშრომის სიახლე საკვლევად არჩეული საგალობელი, რომლის შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურაში აქამდე არაფერია ნათქვამი. ეს არის ზოგადი ხსენება წმინდა მამათა და შეიცავს 425 წმინდანის ხსენებას მათ შორის არის ქართველი წმინდანებისა. ამრიგად გამოიკვეთა, რომ მიქაელ მოდრეკილმა საქართველოს ეკლესიის  და ქართული ქრისტიანული კულტურის ამ ერთ-ერთმა გამორჩეულმა პიროვნებამ, სხვა მრავალმხრივ  ღვაწლთან ერთად, შეადგინა კალენდარი, რომელსაც პირობითად შეიძლება ვუწოდოთ მიქაელ მოდრეკლის კალენდარი.

26.09.2019