ღვთისმეტყველების დოქტორის, ირაკლი ორჟონიას სიტყვა სულხან ზარანდიას სამაგისტრო ნაშრომის შესახებთბილისის სასულიერო აკადემიის პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის გამგის თანაშემწემ, ღვთისმეტყველების დოქტორმა ირაკლი ორჟონიამ მაღალი შეფასება მისცა სულხან ზარანდიას სამაგისტრო ნაშრომს. როგორც მან აღნიშნა, წარმოდგენილი ნაშრომი ერთ-ერთი ძველი ქართული ხელნაწერია, რომელიც დიპლომანტმა გადმოწერა და გამართა თანამედროვე ქართული ენობრივი ნორმების შესაბამისად. ნაშრომში განხილულია ეკლესიის ორი დიდი წმინდანის - ბასილი დიდისა და იოანე ოქროპირის - სწავლებები, რაც შეიძლება შეფასდეს, როგორც სამოძღვრო ღვთისმეტყველების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში.

24.09.2019