უცხო ენების კათედრა

 
უცხო ენების კათედრა მოიცავს ინგლისურ, გერმანულ, რუსულ და ახალ ბერძნულ ენებს. ის მუშაობს საკომუნიკაციო ენის სწავლებაზე და იკვლევს მათ მეთოდებს. 

უცხო ენების კათედრის ხელმძღვანელი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი იური მოსიძე
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 79
ელ. ფოსტა: ucx.katedra@academia.edu.ge 
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე

ფილოლოგიის დოქტორი მარინე მამულაშვილი-ბოტკოველი
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 79
ელ. ფოსტა:  ucx.katedra@academia.edu.ge 
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
უცხო ენების კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: მეთოდოლოგიის სწავლება გერმანულ, ინგლისურ, რუსულ, ახალ ბეძნულ ენებში; მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია.