ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის კათედრა

 
ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერა-რესტავრაციის კათედრა მუშაობს საგნის უმთავრესი შინაარსის განვითარებაზე, რაც სტუდენტებს აძლევს საბაზისო თეორიულ ცოდნას როგორც თეოლოგიაში, ასევე ხატწერაში, რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს დაზგური და მონუმენტური ხატების აღდგენასაც. კათედრა სტუდენტებს აძლევს ხატწერა-რესტრავრაციის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლისა და მათი პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. საზოგადოდ, სტუდენტების მონაწილეობა კედლის მხატვრობის რესტავრაციაში, საგანმანათლებო პროგრამის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის კათედრის ხელმძღვანელი

უმაღლესი კატეგორიის მხატვარ-რესტავრატორი მერაბ ბუჩუკური
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 18 16 81
ელ. ფოსტა: m.buchukuri@academia.edu.ge  
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე

ზაზა სუმბაძე
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 18 16 81
ელ. ფოსტა: z.sumbadze@academia.edu.ge  
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერა-რესტავრაციის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: პალეოგრაფია, სპეციალური ტექნოლოგია, ხატწერა, არქიტექტურის საფუძვლები, მონუმენტური ხატწერის რესტავრაცია, ენკაუსტიკა, ხატწერის ქიმია, ორგანული ქიმია, ბიოლოგია, ქვის რესტავრაცია, ხატვა ფანქრით და საღებავებით.