საქართველოს ისტორიის კათედრა

 
საქართველოს ისტორიის კათედრა ხელს უწყობს საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის, საქართველოს ეკლესიის ისტორიის, ზოგადი ეკლესიების ისტორიის, ბიზანტინოლოგიის კურსის სწავლების ეფექტურად განხორციელებას. სასწავლებლის სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის საკითხებს, რელიგიურ-კონფესიურ პრობლემატიკას, შუა საუკუნეებში ერთიანი ქართული ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესს და მასში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს თანამედროვე ეტაპზე ერთიანი ქართული ეროვნული ცნობიერების და ღირებულებების დაცვის საქმეში. 

საქართველოს ისტორიის კათედრის ხელმძღვანელი 

ისტორიის მეცნიერებათა და თეოლოგიის დოქტორი სერგო ვარდოსანიძე
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 71
ელ. ფოსტა: saq.istoria@academia.edu.ge 
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე

ისტორიის აკადემიური დოქტორი გიორგი მაისურაძე
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 71
ელ. ფოსტა:  saq.istoria@academia.edu.ge 
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
საქართველოს ისტორიის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: საქართველოს ისტორია, საქართველოს ეკლესიის ისტორია, ბიზანტიოლოგია, შუა საუკუნეების ევროპა და რეფორმაცია.