ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრა

 
ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრა ხელს უწყობს სტუდენტებში ქრისტიანულ ლიტურგიკასთან დაკავშირებული  ყველა საკითხის შესახებ ცოდნის გაღრმავებას. კათედრა იკვლევს ლიტურგიას, ლიტურგიკულ თეოლოგიას და სამოძღვრო ღვთისმეტყველებას. ყოველივე ზემოხსენებული უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ეკლესიისთვის, რომ აღიზარდონ განსწავლული, მაღალი დონის სასულიერო პირები.

ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრის ხელმძღვანელი 

თეოლოგიის დოქტორი, არქიდიაკონი დემეტრე (დავითაშვილი)
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 72 08 43
ელ. ფოსტა: lit.katedra@academia.edu.ge  
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე
თეოლოგიის მაგისტრი გიორგი მეტრეველი
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 ) 551 70 41 90
ელ. ფოსტა:  giorgi.metreveli @academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge

ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: ლიტურგიკული ღვთისმეტყველება, ლიტურგიკა, სამოძღვრო ღვთისმეტყველება.