კანონიკური სამართლის კათედრა

 
კანონიკური სამართლის კათედრა უზრუნველყოფს მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური სამართლის საფუძვლების უმთავრესი პრინციპების სწავლების ეფექტურად განხორციელებას, აანალიზებს მსოფლიო და ადგილობრივი კრებების მიერ მიღებულ კანონებს, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა ეკლესიის კანონიკურ პრაქტიკაში.
 
კანონიკური სამართლის კათედრის ხელმძღვანელი
თეოლოგიის მაგისტრი, დეკანოზი ლონგინოზ სუარიშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ელ. ფოსტა: longinoz.suarishvili@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
თანაშემწე
თეოლოგიის მაგისტრი, დეკანოზი იაკობ ჩიჩილიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ელ. ფოსტა: iakob.chichilidze@academia.edu.ge
ტელ: (+995) 599 671 331
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
კანონიკური სამართლის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: საეკლესიო სამართალი, საზოგადოებრივი სამართლის საფუძვლები.