კანონიკური სამართლის კათედრა

 
კანონიკური სამართლის კათედრა უზრუნველყოფს მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური სამართლის საფუძვლების უმთავრესი პრინციპების სწავლების ეფექტურად განხორციელებას, აანალიზებს მსოფლიო და ადგილობრივი კრებების მიერ მიღებულ კანონებს, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა ეკლესიის კანონიკურ პრაქტიკაში.
 
კანონიკური სამართლის კათედრის ხელმძღვანელი

თეოლოგიის მაგისტრი, დეკანოზი ლონგინოზ სუარიშვილი
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ელ. ფოსტა: l.suarishvili@academia.edu.ge 
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე

თეოლოგიის მაგისტრი, დეკანოზი იაკობ ჩიჩილიძე
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ელ. ფოსტა: i.chichilidze@academia.edu.ge 
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
კანონიკური სამართლის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: საეკლესიო სამართალი, საზოგადოებრივი სამართლის საფუძვლები.