ბიბლეისტიკის კათედრა

 
ბიბლეისტიკის კათედრა ხელს უწყობს, საღვთისმეტყველო მეცნიერებათა ეფექტურ სწავლებას წმინდა წერილზე (ძველი და ახალი აღთქმა) დაყრდნობით. ძველი და ახალი აღთქმის ბიბლიური ტექსტების სწავლების გარდა, კათედრა უზრუნველყოფს მათი ეგზეგეტიკის, თარგმანებისა და ბიბლიური არქეოლოგიის გაცნობასა და დამუშავებას. ყოველივე ზემოთქმული ქმნის მყარ საფუძველს საიმისოდ, რომ თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია იყოს მოწინავე და მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ცენტრი მართლმადიდებლურ სამყაროში.

ბიბლეისტიკის კათედრის ხელმძღვანელი

ისტორიისა და თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 75
ელ. ფოსტა: Bibl.katedra@academia.edu.ge 
ვებ გვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე

თეოლოგიის მაგისტრი გიორგი თოდუა
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 75
ელ. ფოსტა: Bibl.katedra@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge
 
ბიბლეისტიკის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა, წმინდა წერილის შესავალი, ბიბლიური არქეოლოგია.