თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ყოველთვიური გაზეთი „კლიტე დავითისი" 2019 - დეკემბერი