სასწავლებლის მისია

   თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია არის წამყვანი თეოლოგიური სკოლა, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, დაარსებული საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ.
   კანონიკური სამართლის, საქართველოს რესპუბლიკასა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, „უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონზე“ დაყრდნობით, იგი ახორციელებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო აკადემიურ პროგრამებს.
    თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია სულიერი და ინტელექტუალური მემკვიდრეა ძველი ქართული სასულიერო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა. იგი იღვწის სტუდენტთა განათლებისთვის, რომ გახდნენ სასულიერო პირები, მოემზადონ თეოლოგიაში პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის; სასწავლებლის მიზანია პედაგოგიური, სამეცნიერო და კვლევითი მუშაობა თეოლოგიასა და რელიგიურ მეცნიერებებში, ქრისტიანულ ფილოსოფიასა და ფსიქოლოგიაში, საეკლესიო არქიტექტურასა და ქრისტიანულ ხელოვნებაში, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციაში.

თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, თავისი მისიის ფარგლებში, ხელს უწყობს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მუშაობას, რომელიც ემსახურება ერში მართლმადიდებლური ქრისტიანული სარწმუნოებისა და ფასეულობების განმტკიცებას, თეოლოგიური ცოდნის გაღრმავებას.

FaceBook გვერდი