კათედრები

• საქართველოს ისტორიის კათედრა
• ეკლესიის ისტორიის, კანონიკური სამართლისა და ასკეტიკის კათედრა
• ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრა
• პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრა
• ბიბლეისტიკის კათედრა
• ქრისტიანული ხელოვნების კათედრა
• საეკლესიო არქიტექტურის ( ხუროთმოძღვრების) კათედრა
• ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა
• უცხო ენების კათედრა
• ხატწერის,დაზგური და მონუმენტური ხატწერი-რესტავრაციის კათედრა