თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობაში მომზადებული წიგნები

1) პერიოდული, ყოველწლიური გამოცემები
 
სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები

საეკლესო-სამეცნიერო კრებული „გრაგნილი“
 
თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საკონფერენციო მოხსენებათა კრებული
  • ტ. I, რედაქტორი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი  ნინო მელიქიშვილი, თბილისი, 2018.
  • ტ. II, რედაქტორი -  ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან მამასახლისი, თბილისი, 2019.

 
2) სერიული გამოცემა
ქართული ნათარგმნი ჰომილეტიკური ძეგლები
  • ტ. I,  ეკლესიის მამათა სწავლანი ღვთის განკაცების შესახებ, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვა და ლექსიკონი დაურთო ნინო მელიქიშვილმა,   თბილისი, 2010. 
  • ტ. II, წმიდა იოანე ოქროპირის ჰომილეტიკური კრებული „მარგალიტი“, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა წაუმძღვარა და ლექსიკონი დაურთო ნინო მელიქიშვილმა, თბილისი, 2015.
 
 
3) 2010-2019 წლებში გამოცემული წიგნების ნუსხა