სტრუქტურული ერთეულები

საფინანსო-სამეურნეო სამსახური
საფინანსო-სამეურნეო სამსახურის უფროსი
ნუგზარ სამხარაძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 599 435 238
ელ. ფოსტა: nugzar.samkharadze@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
ბეჭდვა