Εκδόσεις που ετοιμάστηκαν στο Εκδοτικό Οίκο της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας

Περιοδικές, ετήσιες εκδόσεις.
Επιστημονικά – Θεολογικά  έργα.
 
• Τόμος 1, εκδότης -Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 1999.
• Τόμος 2, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 2004.
• Τόμος 3, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας- Nino Melikishvili,  Τιφλίδα,  2012.
• Τόμος 4, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας- Nino Melikishvili,  Τιφλίδα,  2013.
• Τόμος 5, Συντάκτης Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα,  2014.
• Τόμος 6, εκδότης -  Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 2015.
• Τόμος 7, εκδότης -  Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα  2016.
• Τόμος 8-9, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 2018
• Τόμος 10-11, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 2020.
 
Οι εκκλησιαστικές επιστημονικές συλλογές του «Scroll».
 
• Τόμος 1, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 2012.
• Τόμος 2, εκδότης Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 2014.
• Τόμος 3, εκδότης  - Διδάκτωρ Φιλολογίας- Nino Melikishvili,  Τιφλίδα -  2015.
• Τόμος 4, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογικών Επιστημών - Nino Melikishvili, Τιφλίδα, 2016.
• Τόμος 5, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας- Nino Melikishvili,  Τιφλίδα, 2017.
• Τόμος 6, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας- Nino Melikishvili,  Τιφλίδα 2018
 
 
Πρακτικά Συνεδρίου Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της  Τιφλίδας
 
• Τόμος 1, Εκδότης  - Διδάκτωρ Φιλολογίας- Nino Melikishvili,  Τιφλίδα 2018
• Τόμος 2, Εκδότης - Διδάκτωρ  Φιλολογίας Ketevan Mamasakhlisi, Τιφλίδα, 2019.
 
 
Γεωργιανές μεταφράσεις Ομιλιών
 
• Τόμος 1, Οι διδασκαλίες των Πατέρων της Εκκλησίας σχετικά με την ενσάρκωση του Θεού. Το κείμενο ετοιμάστηκε με εισαγωγή και  λεξικό  από την  Nino Melikishvili,Τιφλίδα, 2010.
• Τόμος 2, Ομηλική Συλλογή το «Μαργαριτάρι» του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το κείμενο ετοιμάστηκε για δημοσίευση με έρευνα και λεξικό  από την  Nino Melikishvili, Τιφλίδα, 2015.
 
 
• Ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης   ,, περί  Παρθενίας " το κείμενο  προετοιμάστηκε για δημοσίευση, με σχόλια και λεξικό ορολογίας από τον Πρωτοπρεσβύτερο  Giorgi Zviadadze, Τιφλίδα , 2011.
• Άγιος Θεοφάνης της Κύπρου. ,,Κατά αιρέσεων ογδοήκοντα", το κείμενο που προετοιμάστηκε για δημοσίευση με έρευνα από τον Soso Makharashvili, Τιφλίδα, 2012.
• Παλιά Γεωργιανή  Μετάφραση  Εξήγησις του ,,Άσματος των Ασμάτων" του  Αγίου Γρηγορίου της Νύσση , το κείμενο  ετοιμάστηκε για δημοσίευση με έρευνα και λεξικό από την Gulnaz Kiknadze, Τιφλίδα, 2013.
• Ομιλία του Νικήτα Στηθάτου κατα των μονοφυσίτων(κείμενα, έρευνα, λεξικό, ), έρευνα λεξικού κ από τη Maya Rapava, Tbilisi 2013.
• Enriko Gabidzashvili «Οι παλαιοί γεωργιανοί θεόλογοι συγγραφείς και θεματική βιβλιογραφία , Εκδότης Διδάκτωρ Φιλολογίας Khatuna Memanishvili, Tbilisi 2015.
• Βιβλιογραφία με σχολιασμούς που δημοσιεύονται στα θέματα  Θρησκείας (1978-2015) Εκδότης  Διδάκτωρ Φιλολογίας Khatuna Memanishvili, Τιφλίδα,2015.
• 8. Άγιος Κλήμης της Ρώμης. «Η πρώτη επιστολή στους Κορινθίουσ». μεταφράστηκε από τα Αρχαία  Ελληνικά, την εισαγωγή και τα σχόλια που επισυνάπτονται από τον Πρωτοπρεσβύτεο Giorgi Zviadadze, Τιφλίδα, 2016.
• Ακολουθία της Παννυχίδος, συντάκτης -  Giorgi Metreveli και Giorgi Julakidze, Τιφλίδα, 2016.
• Avtandil Asatiani - Ανατροφή στον Βιβλικό Ιουδαϊσμό, Τιφλίδα 2016.
• Murad Tkemaladze - Τεχνολογία Ζωγραφικής σιδήρου, Τιφίδα, 2016.
• Verner B. Pykes Jens of Mergenta Ceative Power of Education, μεταφραστής Tamar Kotrikadze, συντάκτης - Nino Melikishvili,Τιφλίδα  2016.
 
εκτύπωση