კონკურსი ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ვარშავის ქრისტიანული თეოლოგიის აკადემიაში აკადემიური პერსონალისთვის

მიმდინარე კონკურსი: 

კონკურსი თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის აკადემიური პერსონალისთვის ვარშავის ქრისტიანული თეოლოგიის აკადემიაში (პოლონეთი) ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად
 
საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი: 10/10/2021 - 15/11/2021
ცხადდება კონკურსი თსას-ის აკადემიური პერსონალისთვის ვარშავის ქრისტიანული თეოლოგიის აკადემიაში (პოლონეთი) ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად!
 
ფიზიკური მობილობის განხორციელება დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე საქართველოსა და პოლონეთში!!!
 
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია: თსას-ის აკადემიურ პერსონალს, რომელსაც მინიჭებული აქვს თეოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი და ფლობს ინგლისურ, რუსულ ან/და პოლონურ ენას.
 
მობილობის პერიოდი: 2022 წლის იანვრის მეორე ნახევარი.
 
მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე (დამატებით 2 დღე მგზავრობისთვის);
 
სტიპენდიანტთა შესარჩევი პროცესი:
1. ელექტრონული განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება (თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია)
2. გასაუბრება კანდიდატთა შესარჩევ კომისიასთან (თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია) 
3. საბოლოო შერჩევა/სტიპენდიის მინიჭება (მასპინძელი უნივერსიტეტი)
 
სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:
პასპორტის ასლი;
ცნობა სამსახურიდან (ინგლისურ ენაზე);
CV ინგლისურ ენაზე;
სამოტივაციო წერილი არაუმეტეს 1 გვერდისა; ტექნიკური მახასიათებლები: ფონტი - Times New Roman, ფონტის ზომა - 12, line spacing – 1.0, ველები - 2სმ.;
რეკომენდაცია ინგლისურ ენაზე (თსას-ის ელ-ფოსტაზე: tsas@academia.edu.ge რეკომენდატორმა (თქვენი კათედრის გამგემ) უნდა გამოგზავნოს რეკომენდაცია);
შევსებული სამუშაო გეგმა ინგლისურ ენაზე (სავალდებულოა, 8 საათიანი სალექციო დატვირთვა კვირაში) (იხ. დანართი); 
 
გაცვლით პროგრამაზე განაცხადის გაკეთებით დაინტერესებული აკადემიური პერსონალი უნდა დარეგისტრირდეს თსას-ის ელ-ფოსტაზე: tsas@academia.edu.ge და ატვირთონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (PDF ფორმატში) და გადმოგზავნონ განაცხადი ელექტრონულად მიმდინარე წლის 15 ნოემბრის  15:00 საათამდე!
 
დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 
ა) ელექტრონული რეგისტრაცია ელ-ფოსტაზე: tsas@academia.edu.ge
     გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ tsas@academia.edu.ge: 
არ არეგისტრირებს განაცხადებს ზემოთ მითითებული ვადის (15 ნოემბრის  15:00 საათი) გასვლის შემდეგ;  
არ არეგისტრირებს არასრულ სააპლიკაციო პაკეტს;
სააპლიკაციო განაცხადი ელექტრონულად ჩაბარებულად ითვლება მხოლოდ გაგზავნის ღილაკის დაჭერის შემდეგ!
სააპლიკაციო დოკუმენტაციის წარმატებით გამოგზავნის შემდეგ, აპლიკანტი მეილზე მიიღებს შესაბამის შეტყობინებას;
გასაუბრებების დრო და თარიღი ინდივიდუალურად დაეგზავნება ყველა აპლიკანტს თსას-ის ელ-ფოსტაზე (tsas@academia.edu.ge) მითითებულ მეილზე;
აპლიკანტებთან გასაუბრება ჩატარდება დისტანციურად!
 
ბ) ფინანსები და Covid-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვები:
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ:
ფიზიკური მობილობის განხორციელება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მიმღებ ქვეყანაში შესვლასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წესების და რეგულაციების დაცვასთან, როგორიცაა PCR ტესტირება (ერთ- ან მრავალჯერადად), საკარანტინო სივრცეში დარჩენა, სამოგზაურო, ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევის დაზღვევა და სხვა, რაც ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ყველა ასეთი ხარჯის ანაზღაურება უნდა მოხდეს მობილობაში მონაწილე პირის მიერ;
 
დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით თსას-ის ელ-ფოსტაზე: tsas@academia.edu.ge  
ან ტელეფონზე: 551 704 190.
 
09.10.2021
ბეჭდვა