თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მისაღები გამოცდების პროგრამა აბიტურიენტებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლისათვის

2019/2020 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდები საბუთების მიღება – 15 აგვისტოდან – 27 აგვისტოს ჩათვლით              მისაღები გამოცდები – 29 აგვისტოდან – 10 სექტემბრის ჩათვლით
29 აგვისტო (ხუთხშაბათი) – წმ. წერილი (ზეპირი) – აკადემია
30 აგვისტო (პარასკევი) – ქრისტ. მოძღვრების საფუძვლები – სემინარია
2 სექტემბერი (ორშაბათი) – ქრისტ. მოძღვრების საფუძვლები – აკადემია , ხატვა – საეკლესიო ხუროთმოძღვრება, ხატწერა, რესტავრაცია
3 სექტემბერი (სამშაბათი) – ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები – ფსიქოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა და ხატწერა
4 სექტემბერი (ოთხშაბათი) – ქართული ენა და ლიტერატურა (წერა) – აკადემია
5 სექტემბერი (ხუთშაბათი) – საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – სემინარია
6 სექტემბერი (პარასკევი) – საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – აკადემია
9 სექტემბერი (ორშაბათი) – საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – ფსიქოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა და ხატწერა
10 სექტემბერი (სამშაბათი) – უცხო ენა – (ტესტირება)

მისაღები გამოცდების საბუთების მიღება 2019 წლის 15-27 აგვისტო
10-დან 15 საათამდე

აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ:
1. თხოვნა რექტორის სახელზე;
2. ავტობიოგრაფია;
3. განათლების მოწმობის დედანი და ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი;
4. ფოტოსურათი 3x4 (4 ცალი) ელექტრონული ვერსიით;
5. მოძღვრის დახასიათება-რეკომენდაცია (მოძღვრის მისამართისა და ტელეფონის მითითებით), დამოწმებული შესაბამისი ეკლესიის ბეჭდით. თბილისის სასულიერო აკადემიასა (თეოლოგია, სამაგისტრო პროგრამა) და სემინარიაში (თეოლოგია, საბაკალავრო პროგრამა) შემსვლელთათვის მოძღვრის დახასიათება ეპისკოპოსის რეზოლუციით უნდა იყოს დამოწმებული;
6. პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი;
7. ამონაბეჭდი ვებგვერდიდან (naec.ge) ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდის ქულისა და საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით (მინიმალური – – ქულა, ხატწერაზე – – ქულა).

საბუთების მიღებისას აბიტურიენტს გადაეცემა საგამოცდო ფურცელი!!!

საგამოცდო ცხრილი 2019

თბილისის სასულიერო სასულიერო აკადემია (მაგისტრატურა):

ა) წმინდა წერილი (ზეპირი) – 29 აგვისტოს, 09:00საათზე;
ბ) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (ზეპირი) – 2 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
გ) ქართული ენა და ლიტერატურა (წერა) – 4 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
დ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 6 სექტემბერს, 9 00 საათზე;
ე) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9 00 საათზე.

თბილისის სასულიერო სასულიერო სემინარია (ბაკალავრიატი):

ა) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (ზეპირი) – 30 აგვისტოს, 900 საათზე;
ბ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 5 სექტემბერს, 9 00 საათზე;
გ) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9 00 საათზე.

ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი):

ა) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (ზეპირი) – 3 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
ბ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 9 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
გ) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9:00 საათზე.

ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი):

ა) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (ზეპირი) – 3 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
ბ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 9 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
გ) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9:00 საათზე.

საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების), ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი):

ა) ხატვა – 2 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
ბ) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები – (ზეპირი) – 3 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
გ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 9 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
დ) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9:00 საათზე.

თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მისაღები გამოცდების პროგრამა  აბიტურიენტებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
05.07.2019
ბეჭდვა