სამეცნიერო საბჭოს სხდომა

2019 წლის 31 მაისს გაიმართა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის  სამეცნიერო საბჭოს სხდომა . დღის წესრიგში იყო შემდეგი საკითხები:
 
1. 2019-2020 სასწავლო წელს თსას-ის ცალკეულ ფაკულტეტებზე მისაღებ აბიტურიენტთა მაქსიმალური კვოტების დამტკიცება;
2. 2019-2020 სასწავლო წელს თსას-ის ცალკეულ ფაკულტეტებზე მისაღები გამოცდების ჩატარების გრაფიკისა და შესაბამისი საგნობრივი კომისიების დამტკიცება;
3. მიმდინარე საკითხები.
 
სხდომას თავმჯდომარეობდა სასწავლებლის რექტორი თეოლოგიისა და ფილოლოგიის დოქტორი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე. საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს განსახილველ საკითხებზე და მიიღეს შესაბამისი დადგენილება.
 
31.05.2019
ბეჭდვა