თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ყოველთვიური გაზეთი „კლიტე დავითისი"

alt
ბეჭდვა